Informace

Italian Wines DOCG: Disciplinární postup při výrobě vína Fiano di Avellino DOCG

Italian Wines DOCG: Disciplinární postup při výrobě vína Fiano di Avellino DOCG

Výrobní specifikace - Fiano di Avellino DOCG

Vyhláška ze dne 18. července 2003 - Úřední věstník č. 180 ze dne 5. srpna 2003

Disciplinární postup při výrobě vín s kontrolovaným a zaručeným označením původu
Fiano di Avellino

Článek 1
Kontrolované a zaručené označení původu Fiano di Avellino je vyhrazeno pro víno, které splňuje podmínky a požadavky stanovené v této produkční specifikaci.

Článek 2
Víno s označením kontrolovaného a zaručeného původu Fiano di Avellino musí být získáno z hroznů pocházejících od společnosti, z hroznů Fiano minimálně 85%.
K výrobě tohoto vína mohou přispět hrozny z vinné révy Greco, Coda di Volpe bianco a Trebbiano toscano, přítomné ve vinicích v rámci společnosti, samostatně nebo společně, až do celkové výše 15%.

Článek 3
Oblast produkce hroznů určených k produkci kontrolovaného a zaručeného označení původu vína Fiano di Avellino zahrnuje celé správní území následujících obcí v provincii Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole , Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto DAcion,, Santa Lucia di Serino a San Michele di Serino.

Článek 4
Environmentální a pěstební podmínky vinic určených k výrobě vína Fiano di Avellino s kontrolovaným a zaručeným označením původu musí být tradičními podmínkami oblasti a v každém případě musí být vhodné k tomu, aby hrozny a vína pocházející ze zvláštních jakostních charakteristik.
Proto pouze kopcovité a dobře exponované vinice se považují za vhodné pro zápis do registru vinic. Vyloučeny jsou mokré a nedostatečně slunečné půdy v údolí.
Šesté výsadby, formy školení a prořezávání musí být takové, jaké se tradičně používají v této oblasti a v každém případě vhodné k tomu, aby se nezměnily vlastnosti hroznů a vín.
Jakékoli násilné praktiky jsou zakázány.
Pro výsadbu a nové rostliny musí mít vinice vertikální školicí systém, hustota výsadby nesmí být menší než 2 500 vinic na hektar.
Maximální výnos hroznů na hektar vinic ve specializované pěstování pro výrobu kontrolovaného a zaručeného označení původu vína Fiano di Avellino nesmí překročit 10 tun.
Aniž je dotčen výše uvedený maximální limit, musí být výnos na hektar vinic ve smíšené pěstování vypočítán s ohledem na specializovanou plochu ve vztahu ke skutečné ploše vinic. V těchto mezích, i ve výjimečně příznivých letech, musí být globální produkce přenesena, pokud nepřesáhne výše stanovené maximální limity o více než 20%.
Hrozny určené k výrobě vína musí zaručovat víno s kontrolovaným a zaručeným označením původu Fiano di Avellino s minimálním přirozeným obsahem alkoholu 11 obj.%.

Článek 5
Vinařské a zpracovatelské operace kontrolovaného a zaručeného označení původu produktu Fiano di Avellino musí být prováděny na správním území provincie Avellino.
Při výrobě vína jsou povoleny pouze loajální a stálé enologické postupy, které jsou schopny dát vínu jejich zvláštní vlastnosti.
Maximální výnos hroznů v hotovém vínu, připraveném ke spotřebě, nesmí překročit 70%. Nad tento limit zaniká právo na kontrolované a zaručené označení původu pro veškerou výrobu.
Obohacování moštů nebo vín, na která se vztahuje kontrolované a zaručené označení původu Fiano di Avellino, musí být prováděno za podmínek stanovených právními předpisy EU a vnitrostátními předpisy, aniž je dotčen maximální výtěžek 70% hroznů z vína.

Článek 6
Víno Fiano di Avellino s kontrolovaným a zaručeným označením původu při uvedení na trh musí splňovat tyto vlastnosti:
barva: více či méně intenzivní slámově žlutá;
vůně: příjemná, intenzivní, jemná, charakteristická;
chuť: svěží, harmonická;
minimální celková kyselost: 5,0 g / l;
minimální celkový obsah alkoholu: 11,50% obj .;
minimální neredukující extrakt: 16,0 g / l.
Úkolem Ministerstva zemědělských a lesnických politik je s vlastní vyhláškou upravit výše uvedené limity pro celkovou kyselost a nesnižující se extrakt.

Článek 7
Údaj o názvu kontrolovaného a zaručeného původu Fiano di Avellino může být doplněn tradičním výrazem klasického původu Apianum. Tento údaj musí být uveden na etiketě s písmy, které nepřesahují polovinu písem použitých pro označení názvu kontrolovaného a zaručeného původu.

Článek 8.
Je zakázáno používat jakékoli další kvalifikace kromě těch, které jsou stanoveny v této specifikaci, včetně přídavných jmen: zvláštní, jemná, nadřazená, vybraná, vybraná, klasická, rezervní a podobně, spolu s kontrolovaným a zaručeným označením původu Fiano di Avellino.
Je však povoleno používat označení, která odkazují na jména, názvy společností, soukromé značky, které nemají pochvalný význam nebo jsou pro spotřebitele v omyl.
V souladu se současnými předpisy je rovněž povoleno používat zeměpisná a toponymická označení, která se vztahují na obce, vesničky, oblasti, oblasti a oblasti, vinice, farmy, statky a farmy, které jsou zahrnuty do produkční oblasti a ze kterých hrozny skutečně pocházejí ze kterého bylo získáno takto kvalifikované víno.
Na lahvích vína nebo jiných obalech vína s kontrolovaným a zaručeným označením původu musí Fiano di Avellino uvádět rok výroby hroznů.
Víno s označením Fiano di Avellino s kontrolovaným a zaručeným původem je určeno ke konzumaci pouze v lahvích nebo jiných skleněných nádobách o obsahu nepřesahujícím 5 litrů, opatřeno státní značkou.
Nádoby uvedené v předchozím odstavci musí být uzavřeny uzávěrem s úzkým hrdlem, vyrobeným z materiálu v době požadované platnými právními předpisy, s výjimkou nádob nepřesahujících 0,187 litru, pro které je povoleno použití uzavíracího zařízení se šroubem.


Video: Топ 100 итальянских вин по версии американского журнала Wine Spectator часть 2 (Leden 2022).